Vreedesrelaties werkt met een aantal partners samen.

Jan Geurtz

www.jangeurtz.nl

Jan Geurtz (1950) studeerde Nederlands, Ortho-pedagogiek, Onderwijskunde en Wetenschapsfilosofie en is vooral geïnspireerd door het Boeddhisme. Hij schreef onder meer de bestseller Verslaafd aan liefde.

Geurtz heeft Nederlands, orthopedagogiek, onderwijskunde en wetenschapsfilosofie gestudeerd en is vooral geïnspireerd door het boeddhisme, met name het Tibetaans boeddhisme. Naast zijn werk als schrijver geeft hij Dzogchen-retraites en cursussen, onder andere over de spirituele relatie, in Nederland en in het buitenland.

Geurtz begon in 1995 groepswerk met als thematiek rookverslaving. Dit verschafte hem inzichten in de verslavingsproblematiek. Hieruit kwam zijn eerste boek De opluchting voort. In Verslaafd aan liefde zet hij zijn kennis over verslavingsmechanismes om in een visie op wat hij benoemt als ‘de ellende in liefdesrelaties’. Volgens Geurtz ontwikkelen mensen in hun jonge kinderjaren een gevoel van fundamentele zelfafwijzing. Om de pijn daarvan af te dekken, zouden mensen continu op zoek zijn naar een goed gevoel, bijvoorbeeld door middel van drugs, verdoving, (spirituele) workshops, liefde, waardering van anderen en vooral in liefdesrelaties. Volgens Geurtz werkt dit averechts en versterkt dit een fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat in zijn ogen verslaving, ook aan de liefdesrelatie.

De Relatieballon

www.derelatieballon.nl
Als je niet weet dat er zeven basisbehoeftes zijn in een relatie en hoe de vervulling ervan het niveau aan vriendschap, intimiteit en passie bepaalt, dan heb je geen idee waarom je relatie achteruit gaat, laat staan dat je weet hoe je samen kunt verbeteren. Als je daarbij ook nog gehinderd wordt door allerlei misverstanden op het gebied van de liefde, dan trek je verkeerde conclusies op belangrijke momenten.  –  Met alle gevolgen van dien  –  Daarom is het nodig dat je leert om met de juiste bril op naar je relatie te kijken. Dat is niet even in 100 woorden te doen. Daar heb je een boek voor nodig om dat stapsgewijs te leren.

FRANK CK

www.frank-cs.nl

ALL IN YOU

www.allinyou.nl